Digital Core Design

The Power of Intellectual Property

Unia Europejska. Informacja nt projektów dofinansowanych.Jan 1st, 2017

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

AKTUALNE PROJEKTY

 

January 2017 –  March 2019

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k.  podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-0257/16 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw".

"CryptOne - bezwzględnie bezpieczny kryptoprocesor"

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego w skali świata rozwiązania, polegającego na wykorzystaniu asymetrycznego schematu szyfrowania RSA do realizacji kryptosystemu z kluczem jednorazowym.

Wartość projektu: 2697482,70PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2083176,36PLN

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących projektu udzieli jego Koordynator. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 282 82 66 lub e-mailowy: info@dcd.pl

 

 

 

September 2016 –  June 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k. podpisała umowę nr UDA-RPSL.01.02.00-24-06CE/16-00 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa projektu: „Nowoczesny kontroler magistrali szeregowej nowej generacji – I3C”

 

Wartość projektu: 1354183,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1193733,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 925026,80 PLN

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących projektu udzieli jego Koordynator. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 282 82 66 lub e-mailowy: info@dcd.pl

 

 

 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

June 2015

The D32PRO, an innovative, royalty free, deeply embedded 32bit CPU - complete information

 

January 1st, 2013 - June 30th, 2015

                                                                          DOTACJE NA INNOWACJE

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k.  podpisała umowę POIG 01.04.00-24-025/12 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia.
Na mocy tejże umowy nasza firma realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora.”
Projekt  ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczych i rozwojowych, których efektem będzie wypracowanie nowych rozwiązań projektowych, pozwalających na stworzenie innowacyjnego procesora.

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez Digital Core Design przewagi konkurencyjnej, pozwalającej na zdobycie pozycji lidera na światowym rynku IP Core (Intellectual Property Core).
Okres realizacji projektu:

I ETAP- 01.01.2013-30.06.2015

 

Koordynator projektu:

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących projektu udzieli jego Koordynator. Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 32 282 82 66 lub e-mailowy: poig@dcd.pl

 

 

November 2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k.  podpisała umowę UDA-RPSL.01.02.04-00-UM3/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, z Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lara 2007-2013.
Na mocy tejże umowy nasza firma realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Misja gospodarcza na DAC 2012, San Francisco, USA".

Opis projektu:

Projekt polega na udziale przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Wartość projektu: 12 500 PLN, wartość dofinansowania: 6600 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

November 2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k.  podpisała umowę UDA-RPSL.01.02.04-00-UM4/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, z Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lara 2007-2013.
Na mocy tejże umowy nasza firma realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Misja gospodarcza na targi ChipEx 2012, Tel Awiw, Izrael".

Opis projektu:

Projekt polega na udziale przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Wartość projektu: 8 315.44 PLN, wartość dofinansowania: 3600 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

April 9th, 2011 - March 31st, 2013

                                                                        DOTACJE NA INNOWACJE

Mamy przyjemność poinformować, że firma Digital Core Design Sp. z o.o. sp. k.  podpisała umowę UDA-POIG.01.04.00-24-061/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia.
Na mocy tejże umowy nasza firma realizuje projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Nowe rozwiązania projektowe w zakresie innowacyjnego na skalę światową procesora.”
Projekt  ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczych i rozwojowych, których efektem będzie wypracowanie nowych rozwiązań projektowych, pozwalających na stworzenie innowacyjnego procesora.

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez Digital Core Design przewagi konkurencyjnej, pozwalającej na zdobycie pozycji lidera na światowym rynku IP Core (Intellectual Property Core). 

Okres realizacji projektu:

I ETAP- 09.04.2011-31.03.2013